Nhà hàng Cầu Gỗ

Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ
Nhà hàng Cầu Gỗ

Nhà hàng - Cafe Nhà hàng Cầu Gỗ

Quy mô: 200m2

Khách hàng: Công Ty TNHH Thương Mại Cầu Gỗ

Dịch vụ: Thi công hoàn thiện nội thất

Địa chỉ: 73 Cầu Gỗ, Hà Nội