Greyhound Cafe

Greyhound Cafe
Greyhound Cafe
Greyhound Cafe
Greyhound Cafe
Greyhound Cafe
Greyhound Cafe

Nhà hàng - Cafe Greyhound Cafe

Loại dịch vụ:Thi công và hoàn thiện

Quy mô: 300m2

Khách hàng: Dot Line Plane Co.,Ltd

Dịch vụ: Thi công và hoàn thiện nội ngoại thất

Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM