19 TQT

19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT
19 TQT

Nhà hàng - Cafe 19 TQT

Loại dịch vụ:Thiết kế nội thất, Thi công và hoàn thiện

Quy mô: 6 tầng - 500m2

Khách hàng: Mrs Bích

Dịch vụ: Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, hoàn thiện và sản xuất lắp đặt nội thất

Địa chỉ: 19 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng

Tầng 1& lửng: Cafe + Bar

Tầng 2&3: Văn phòng

Tầng 4&5: Hotel

Tầng 6&7: Căn hộ Duplex