Shophouse POS05

Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05
Shophouse POS05

Nhà hàng - Cafe Shophouse POS05

Loại dịch vụ:Thiết kế nội thất, Thi công và hoàn thiện

Quy mô: 4 tầng - 400m2

Khách hàng: Lê Thị Ngọc Bích

Dịch vụ: Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất

Địa chỉ: Pos05 Địa Trung Hải, P. An Thới, TP. Phú Quốc