Khách sạn Lotter

Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter
Khách sạn Lotter

Khách sạn - Resort Khách sạn Lotter

Loại dịch vụ:Thi công và hoàn thiện

Khách hàng: Công Ty TNHH Hải Thành

Dịch vụ: Sản xuất và lắp đặt nội thất

Địa chỉ: 2a-4a Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM