Shophouse POS20

Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20
Shophouse POS20

Khách sạn - Resort Shophouse POS20

Loại dịch vụ:Thiết kế nội thất, Thi công và hoàn thiện

Quy mô: 4 tầng - 400m2

Khách hàng: Trần Ngọc Gia Hân

Dịch vụ: Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất

Địa chỉ: POS20 Địa Trung Hải, P. An Thới, TP. Phú Quốc