Khách sạn Canary

Khách sạn Canary
Khách sạn Canary
Khách sạn Canary
Khách sạn Canary
Khách sạn Canary

Khách sạn - Resort Khách sạn Canary

Quy mô: 110 phòng

Khách hàng: Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Canary

Dịch vụ: Thi công hoàn thiện nội thất

Địa chỉ: 94 Xuân Diệu, Quy Nhơn, Bình Định