Tòa nhà Mê Linh Point

Tòa nhà Mê Linh Point
Tòa nhà Mê Linh Point
Tòa nhà Mê Linh Point
Tòa nhà Mê Linh Point

Văn phòng - Showroom Tòa nhà Mê Linh Point

Quy mô: 23 lầu

Khách hàng: Công Ty TNHH Trung Tâm Mê Linh

Dịch vụ: Thi công hoàn thiện

Địa chỉ: Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM