Villas MQV

Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV
Villas MQV

Biệt thự - Căn hộ cao cấp Villas MQV

Loại dịch vụ:Thi công và hoàn thiện

Quy mô: 300m2

Khách hàng: Lê Thu Hà

Dịch vụ: Thi công hoàn thiện nội thất

Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM