Villas Hoàng Kim

Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim
Villas Hoàng Kim

Villas Hoàng Kim

Project scale: 90m2

Customer: Mr Thành

Type of service: Thiết kế và thi công hoàn thiện

Address: 25/25 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2